Đánh dấu vào những nhóm hàng muốn đưa vào báo giá. Không đánh dấu sẽ in ra toàn bộ các nhóm hàng

Phần mềm
     Phần mềm quản lý bán hàng
     Dịch vụ về phần mềm
     Lập trình thiết kế website
Thiết bị mã vạch
     Đầu đọc mã vạch
     Máy in mã vạch
     Giấy in - ribbon - phụ kiện
Máy văn phòng
     Máy in hóa đơn (in nhiệt)
     Máy chấm công
     Thiết bị an ninh siêu thị
     Máy đếm tiền