Bộ thu phát không dây AV BD-0.5W
Bộ thu phát tín hiệu Audio & Video không dây, công suất 0.5W, Khoảng cách thu phát 100m (không bị chắn)  4 chanel.
Giá : Liên hệ
Bảo hành: 6 tháng
Tồn kho: Đặt
Bộ thu phát không dây AV BD-1W
Bộ thu phát tín hiệu Audio & Video không dây, công suất 1W, Khoảng cách thu phát 200m (không bị che)  4 chanel.
Giá : Liên hệ
Bảo hành: 6 tháng
Tồn kho: Đặt
Bộ thu phát không dây AV BD-2W
Bộ thu phát tín hiệu Audio & Video không dây, công suất 2W, Khoảng cách thu phát 500m (không bị che)  4 chanel.
Giá : Liên hệ
Bảo hành: 6 tháng
Tồn kho: Đặt
Bộ thu phát không dây AV BD-3,5W
Bộ thu phát tín hiệu Audio & Video không dây, công suất 3,5W, Khoảng cách thu phát 1000m (không bị che)  4 chanel.
Giá : Liên hệ
Bảo hành: 6 tháng
Tồn kho: Đặt
Bộ thu phát không dây AV BD-3W
Bộ thu phát tín hiệu Audio & Video không dây, công suất 3W, Khoảng cách thu phát 1000m (không bị che)  4 chanel, antenena phát có định hướng
Giá : Liên hệ
Bảo hành: 6 tháng
Tồn kho: Đặt
<< Đầu 1 Cuối >> Top