Khuếch đại sóng không dây Wolf - WSFD01

Giá : 900,000/cái
Bảo hành: 12 tháng
Tồn kho: Đặt
Thiết bị khuếch đại sóng không dây, mở rộng khoảng cách không dây giữa các cảm biến và trung
tâm báo động
Nguồn cấp: DC12V
Dòng tĩnh : 10mA
Dòng làm việc: 180mA
Số lượng cảm biến kết hợp với 1 bộ FD-01 : 30 chiếc
Khoảng cách tiếp nhận tín hiệu từ các cảm biến xung quanh : 100m
Khoảng cách truyền dẫn tín hiệu về trung tâm : 500~1000m (Không gian mở)

<< Đầu Cuối >> Top