CHUYỂN ĐỔI NHANH GIỮA CÁC ISP (VDC, FPT, VIETEL...) CHO MÁY TÍNH TRONG MẠNG LAN DÙNG NHIỀU DỊCH VỤ ADSL KHÁC NHAU

(18/07/2007)

CHUYỂN ĐỔI NHANH GIỮA CÁC ISP (VDC, FPT, VIETEL...)

CHO MÁY TÍNH TRONG MẠNG LAN

DÙNG NHIỀU DỊCH VỤ ADSL KHÁC NHAU

(Test trong Windows XP)

Nếu trong mạng LAN sử dụng nhiều dịch vụ ADSL khác nhau, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi dịch vụ cho máy trong mạng với tiện ích netsh có sẵn của Windows XP bằng cách tạo ra các tệp tin bat (tệp có đuôi là bat) tương ứng với mỗi nhà cung cấp dịch vụ. Khi cần sử dụng dịch vụ ADSL nào chỉ cần nhấn chạy tệp tin bat tương ứng.

Để tạo tệp tin batch làm như sau:

1. Chạy chương trình notepad (vào StartRunNotepad.exe)

2. Nhập vào 2 dòng lệnh với cấu trúc sau đây :

netsh interface ip set address "ten_cua_ket_noi_lan" static ip_lan_cua_may subnet_mask dia_chi_ip_router 1
netsh interface ip set dns "ten_cua_ket_noi_lan" static ip_nha_cung_cap primary

ten_cua_ket_noi_lan: để xác định hãy nhấn chuột phải vào biểu tượng "My Network Places" trên nền màn hình Properties. Tên này thường là Local Area Connection hay Local Area Connection 1, Local Area Connection 2, ...

ip_lan_cua_may: địa chỉ IP mạng nội bộ của máy (10.0.0.15, 10.0.0.254,...)

subnet_mask: thường là 255.0.0.0 hoặc 255.255.255.0

dia_chi_ip_router: địa chỉ IP của router dùng để kết nối với dịch vụ ADSL (10.0.0.2...)

ip_nha_cung_cap: chính là địa chỉ DNS Server do nhà cung cấp dịch vụ ADSL thông báo cho bạn (với Vietel là 203.113.131.1 và 203.113.131.2, với VDC là 203.162.0.11 và 203.162.4.1)

Sau đây là mẫu 2 tệp tin bat

- vdc.bat: chuyển máy có địa chỉ IP là 10.0.0.15 (với subnet mask là 255.0.0.0, tên kết nối lan là Local Area Connection 6) về sử dụng dịch vụ ADSL của VDC thông qua router có địa chỉ IP là 10.0.0.2

- vietel.bat: chuyển máy có địa chỉ IP là 10.0.0.15 (với subnet mask là 255.0.0.0, tên kết nối lan là Local Area Connection 6) về sử dụng dịch vụ ADSL của Vietel thông qua router có địa chỉ IP là 10.0.0.100

TIPS: bạn nên ghi các tệp tin bat vào trong ổ đĩa hay thư mục nào đó và chỉ tạo shortcut ra màn hình để tránh trường hợp người khác có thể dễ dàng sửa đổi hay xóa mất


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: