Đầu ghi hỗ trợ lắp đồng thời camera AHD-M và Analog thường

(16/01/2015)

Đầu Vantech VP-460AHDM: hỗ trợ đồng thời 2 cam AHD-M và 2 cam Analog thường, màn hình chia 2-2
Đầu Vantech VP-860AHDM: hỗ trợ đồng thời 4 cam AHD-M và 4 cam Analog thường, màn hình chia 4-4
Đầu Samtech 16 kênh STD-2716 và STD-3716: hỗ trợ đồng thời 8 cam AHD-M và 8 cam Analog thường


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: