Hướng dẫn chuyển đổi giữa các chế độ AHD-M, AHD-L, CVBS (Analog SD) của camera Vantech

(14/01/2015)1. Chế độ AHD-M (dòng Middle):

Bấm và giữ 5 giây phím Right trên dây menu sẽ chuyển chế độ AHD-M hoặc mặc định là chế độ AHD-M

2. Chế độ CVBS ( analog thường):

Từ chế độ AHD-M ta bấm và giữ 5 giây phím Left để chuyển sang chế độ CVBS, hay còn gọi là chế độ analog thường.

3. Chế độ AHD-L ( dòng Low):

Từ chế độ CVBS ta bấm nút ENTER trên dây menu sẽ hiên thị OSD, bắt đầu chọn ADJUSTCOMET, kích hoạt chế độ COMET lên ON như hình sau:


Tự động sẽ chuyển sang chế độ AHD-L.
- Bấm và giữ 5 giây Left hoặc Right sẽ tự động chuyển giữa các chế độ AHD-M, AHD- L và CVBS

Kết luận:
- Như vậy với sự đa dạng linh hoạt của camera AHD-M của Vantech chúng ta có thể dễ dàng chuyển giữa các chế độ AHD-M, AHD- L và CVBS tùy theo nhu cầ u và mục đích của người dùng.

- Đầu ghi AHD của Vantech cũng có các dòng AHD-M và AHD-L, vì thế cần lựa chọn camera theo dòng AHD- M hay AHD- L cho phù hợp với đầu ghi. Tuy nhiên với sự chuyể n đổi linh hoạt giữa các chế độ của camera AHD-M Vantech thì có thể phù hợp với t ất cả đầu ghi AHD-M hay AHD- L.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: