Hướng dẫn đăng ký bản quyền

(25/11/2014)

Bạn gửi thông tin đăng ký vào địa chỉ mail: thaibinhnet@yahoo.com

- Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, email (nếu có), website (nếu có), mã số thuế (nếu có)

Bạn chuyển khoản cho chúng tôi theo thông tin tại

http://www.thaibinhnet.vn/tin-tuc/Huong-dan-thanh-toan-t696

Sau khi kiểm tra thanh toán, chúng tôi sẽ tạo mã bản quyền cho bạn. Hãy luôn yêu cầu cung cấp mã khách hàng khi đăng ký bản quyền, kể từ phiên bản 2.3 mã khách hàng sẽ hiện thị trên tiêu đề cửa sổ chương trình

Bạn hãy vào

http://www.thaibinhnet.vn/?page=ishopmanbq

Để kiểm tra tính hợp lệ của bản quyền


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: