Không hỗ trợ iShopman phiên bản dưới 2.2, quí khách kiểm tra Mã Khách Hàng khi mua mới để xác thực hợp lệ

(17/03/2015)

Kể từ ngày 01/10/2014, chúng tôi đã chấm dứt vòng đời của phần mềm iShopman dưới phiên bản 2.2.
Chúng tôi sẽ không hỗ trợ kỹ thuật với các phiên bản dưới 2.2.

Các khách hàng đã mua bản quyền phần mềm vui lòng liên hệ với công ty Thái Bình Nét - ĐT: 0363.642151/ 0903.228379 để được hướng dẫn nâng cấp, hỗ trợ.

Khi mua mới quí khách yêu cầu cấp Mã Khách Hàng, rồi vào website: thaibinhnet.vn, vào phần kiểm tra bản quyền và nhập vào mã khách hàng để xác nhận tính hợp lệ


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: