Review một số cấu hình cho máy phòng Games - Internet

(09/12/2007)


Cấu hình
Giá 3DMark05 PCMark05 CLTB CĐTL Audition TGHM CBKG
CPU: AMD Athlon 3200+; 2Ghz; FSB 2000Mhz; 512KB L2 cache
RAM: ADATA 1GB DDRAM2, bus 800
Main: Gigabyte M61SME-S2
VGA: Onboard Nvidia Geforce 6100, 256MB
Sound: Realtek High Definition
LAN:
Realtek 10/100/1000Mbps
Ổ cứng: Samsung SATA2 80GB, 2MB cache
Nguồn: Golden Field 480W, Fan 14cm
Vỏ máy: Golden Field
Phím & chuột: Mitsumi PS/2 loại 1
$245 809 Pcmark: 2497
CPU: 2904
Memory: 3696
Graphics: 1332
17fps 30fps 75fps 24fps 33fps
CPU: AMD Athlon 3200+; 2Ghz; FSB 2000Mhz; 512KB L2 cache
RAM: ADATA 2*512MB DDRAM2, bus 667
Main: Gigabyte M61SME-S2
VGA: Onboard Nvidia Geforce 6100, 256MB
Sound: Realtek High Definition
LAN:
Realtek 10/100/1000Mbps
Ổ cứng: Samsung SATA2 80GB, 2MB cache
Nguồn: Golden Field 480W, Fan 14cm
Vỏ máy: Golden Field
Phím & chuột: Mitsumi PS/2 loại 1
$245 774 Pcmark: 2446
CPU: 2902
Memory: 3678
Graphics: 1301
         
CPU: AMD Athlon 3200+; 2Ghz; FSB 2000Mhz; 512KB L2 cache
RAM: ADATA 1GB DDRAM2, bus 800
Main: Gigabyte M61SME-S2
VGA: inno3D Geforce 7300GT, 256MB GDDR3, 128bits
Sound: Realtek High Definition
LAN:
Realtek 10/100/1000Mbps
Ổ cứng: Samsung SATA2 80GB, 2MB cache
Nguồn: Golden Field 480W, Fan 14cm
Vỏ máy: Golden Field
Phím & chuột: Mitsumi PS/2 loại 1
$325 4534 Pcmark: 3226
CPU: 2899
Memory: 3712
Graphics: 4200
32fps 43fps 75fps 43fps 43fps
CPU: Intel Dual Core 2140, 2x1,6Ghz, 1MB cache L2, bus 800
RAM: 2x512MB DDRAM2, bus 667, Kingmax
Main: Gigabyte 945PL-DS3
VGA: Gigabyte Geforce 7300GS, 128MB DDR2, 64bit
Sound: Realtek High Definition
LAN:
Realtek 10/100/1000Mbps
Ổ cứng: Seagagte SATA2 80GB, 2MB cache
Nguồn: Huntkey HK350 - 52GP
Vỏ máy: ATX Golden Field
Phím & chuột: Mitsumi PS/2 loại 1
$357 2279 Pcmark: 4138
CPU: 4642
Memory: 3872
Graphics: 2511
HDD: 3972
17fps
33fps
75fps
38fps
43fps
CPU: Intel Dual Core 2140, 2x1,6Ghz, 1MB cache L2, bus 800
RAM: 2x512MB DDRAM2, bus 667, Kingmax
Main: BioStar 945P-A7B
VGA: Gigabyte Geforce 7300GS, 128MB DDR2, 64bit
Sound: Realtek High Definition
LAN:
Realtek 10/100/1000Mbps
Ổ cứng: Seagagte SATA2 80GB, 2MB cache
Nguồn: Huntkey HK350 - 52GP
Vỏ máy: ATX Golden Field
Phím & chuột: Mitsumi PS/2 loại 1
$338 2269 Pcmark: 4128
CPU: 4617
Memory: 3883
Graphics: 2495
HDD: 3958
17fps 33fps 75fps 34fps 43fps
CPU: Intel Dual Core 2140, 2x1,6Ghz, 1MB cache L2, bus 800
RAM: 2x512MB DDRAM2, bus 667, Kingmax
Main: BioStar 945P-A7B
VGA: Gigabyte Geforce 7600GS, 128MB DDR2, 128bit
Sound: Realtek High Definition
LAN:
Realtek 10/100/1000Mbps
Ổ cứng: Seagagte SATA2 80GB, 2MB cache
Nguồn: Huntkey HK350 - 52GP
Vỏ máy: ATX Golden Field
Phím & chuột: Mitsumi PS/2 loại 1
$390 6080            
CPU: Intel Dual Core 2140, 2x1,6Ghz, 1MB cache L2, bus 800
RAM: 2x512MB DDRAM2, bus 667, Kingmax
Main: BioStar 945P-A7B
VGA: Gigabyte ATI X1600Pro, 128MB DDR2, 128bit
Sound: Realtek High Definition
LAN:
Realtek 10/100/1000Mbps
Ổ cứng: Seagagte SATA2 80GB, 2MB cache
Nguồn: Huntkey HK350 - 52GP
Vỏ máy: ATX Golden Field
Phím & chuột: Mitsumi PS/2 loại 1
$356 4882            
CPU: Intel Dual Core 2160; 2x1,8Ghz; 1MB cache L2; FSB 800
RAM: ADATA 1GB DDRAM2; bus 800
Main: Gigabyte P35-S3L
VGA: inno3D Geforce 7300GT, 256MB GDDR3, 128bit
Sound: Realtek High Definition
LAN:
Realtek 10/100/1000Mbps
Ổ cứng: Samsung SATA2 80GB, 8MB cache
Nguồn: Huntkey Golden Field 480W
Vỏ máy: Golden Field
Phím & chuột: Mitsumi PS/2 loại 1
$419   Pcmark: 5172
CPU: 4637
Memory: 3943
Graphics: 4530
         

(ThaiBinhNET)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: