So sánh hiệu năng game các bộ: (CPU Intel E5300 + Main Giga G31/G41+2GB RAM) với bộ (CPU AMD X2 240 + Main MSI 780G/785G+ 2GB RAM)

(12/05/2010)

Bảng tóm tắt

Cấu hình 3DMark 06 Đột kích
phòng một
Đột kích
phòng Full
Nhiệt độ
CPU Idle
Nhiệt độ CPU
chơi Đột kích 20'
CPU: Intel E5300
BMC: Giga G31M-ES2C
RAM: 2GB/800 Kingston DDR2
271 49.3 FPS
 
25.5 FPS 24
 
26
 
CPU: Intel E5300
BMC: Giga G41M-ES2L
RAM: 2GB/800 Kingston DDR2
742 54.2 FPS 28.6 FPS
 
24 31
CPU: AMD X2 240
BMC: MSI KA780GM2
RAM: 2GB/800 Kingston DDR2
1299 137.2 FPS
 
60.6 FPS 36 45
CPU: AMD X2 240
BMC: MSI 785GM-P45
RAM: 2GB/1333 Kingmax DDR3
1473 182.5 FPS
 
72.8 FPS
 
30 34
 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: