Tiêu chuẩn về điểm chấm đối với màn hình Samsung TFT-LCD

(21/01/2015)

Chúng tôi, Công ty Điện tử Samsung Vina, xác nhận rằng:

Đối với màn hình TFT-LCD có các điểm chấm đỏ hoặc điểm chấm xanh trên màn hình. Do hạn chế về công nghệ trong quá trình sản xuất, những điểm ảnh trên màn hình LCD có thể trông sáng hơn hoặc tối hơn bình thường trong khoảng 1 điểm/1.000.000 điểm ảnh. Điều này không ảnh hưởng tới hoạt động của màn hình. Số điểm ảnh của màn hình LCD được tính như sau:

15": 2,359,298.

17": 3,932,160

19": 3,932,160

21": 5,750,000

24": 6,912,000

Thông tin trên cũng có trong đĩa CD-ROM. Điều này có nghĩa là nếu như số điểm chấm nhỏ hơn hoặc bằng 1 điểm/1.000.000 điểm ảnh trên màn hình LCD được chấp nhận và coi như là sản phẩm chất lượng tốt.

Phụ thuộc vào kích thước màn hình, số điểm chấm được chấp nhận như sau:

Màn hình 17" có 3,932,160 điểm ảnh

1PPM= 1/1000000=0,0000001

Số điểm chấm cho phép = 3932160*0,0000001 = 3dot

Điều đó có nghĩa là trên màn hình có nhỏ hơn hoặc bằng 3 điểm là đạt chuẩn chất lượng

Đối với màn hình 21": số điểm chấm nhỏ hơn hoặc bằng 5 là sản phẩm chất lượng tốt.

Đối với màn hình 24": số điểm chấm nhỏ hơn hoặc bằng 6 là sản phẩm chất lượng tốt.

Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13406-2 – Class 2 quy định về số điểm lỗi trên màn hình LCD của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). Một màn hình LCD đáp ứng đúng tiêu chuẩn ISO 13406-2 được xem là màn hình tốt và đúng tiêu chuẩn ISO.

Trân trọng,

Samsung Electronic Co., Ltd.

(Đã ký)

Jong Yong Jun

(Samsung Electronic Co., Ltd)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: