Tôi muốn phàn nàn về thái độ nhân viên của công ty thì liên hệ với ai?

(21/01/2015)

Bạn có thể gọi trực tiếp cho ban giám đốc theo số điện thoại sau:


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: